// you’re reading...

Проба

Компенсации при закъснения на влак


Евродепутатите одобриха повече права за пътниците, използващи железопътен транспорт. Те включват по-висока компенсация при закъснение и по-добро съдействие за хора с ограничена подвижност, съобщи Европарламентът. Правилата за правата на пътниците, използващи железопътен транспорт, са в сила от 2009. Новото гласуване е важна стъпка към допълването и подобряването на тези правила.

По-високи компенсации при големи закъснения

Евродепутатите подкрепиха и увеличение на компенсациите, което означава, че пътниците ще могат да поискат 50 на сто от цената на билета при закъснения между 60 мин и 90 мин, в допълнение на правата им за продължаване на пътуването или промяна на маршрута. Пътниците ще имат право на 75 на сто от цената на билета при закъснение между 91 мин и 120 мин и 100 на сто от цената на билета при закъснения повече от 121 минути.

Според сегашните правила, пътниците могат да поискат компенсация до 25 на сто от цената на билета при закъснение между 60 мин и 119 мин и до 50 на сто при закъснение от 120 мин или повече.

Повече информация и съдействие

Според предложените промени, повече информация за правилата на пътниците ще бъдат налични на гарите и във влаковете, а също така ще бъде отпечатана на билетите, за да бъдат пътниците по-добре осведомени за правата им и да могат да търсят правата си преди, по време и след пътуване.

Евродепутатите също направиха по-ясни правилата, с които се осигурява безплатно съдействие за пътници с ограничена подвижност и хора с увреждания на гарите. Съгласно новите изменения железопътните оператори и управителите на гарите ще бъдат отговорни за навременното пълно компенсиране на пътниците, ако са причинили загуба или повреда на оборудването за придвижване или са загубили или ранили животни, обучени да подпомагат хората с увреждания.

За да помагат за популяризирането на колоезденето, както новите, така и обновените влакове, трябва в бъдеще да имат добре обозначено място за транспортиране на велосипеди, казват членовете на ЕП. Те също така подкрепиха по-ясни срокове и процедури за обработка на жалбите. Еднакво прилагане на правилата на ЕС за правата на пътниците, използващи железопътен транспорт

За да се гарантира че правилата на ЕС за железопътните пътнически превози се прилагат по-рано и във всички страни, евродепутатите от парламентарната комисия по транспорта също подкрепиха предложеното по-ранно премахване на временните изключения, прилагани от редица държави-членки при прилагането на някои части от правилата за пътнически права за вътрешния железопътен транспорт през 2009 г. Досега само 5 държави членки (Белгия, Дания, Италия, Холандия и Словения) прилагат изцяло правилата на ЕС за правата на железопътните пътници.

Изключенията за вътрешните железопътни услуги може да продължат не повече от 1 година след влизането в сила на изменените правила, казват евродепутатите.

Следващи  стъпки

Предложените изменения ще трябва да се гласуват от всички членове на Европейския парламент.


Article source: http://www.economynews.bg/компенсации-при-закъснения-на-влак-news85943.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment