// you’re reading...

Проба

Колко са пожарникарите в ЕС?


Пожарите, бушуващи из много европейски страни, опустошиха обширни територии във Франция, Португалия, Испания, Италия и Гърция, като поставиха на изпитание пожарникарите в засегнатите страни. През 2021 г. около 365 000 души са работили като професионални пожарникари в Европейския съюз, което представлява 0,2 на сто от общата заетост сред страните членки. Това информира европейската статистическа агенция Евростат на сайта си.

Най висок дял на пожарникарите спрямо общата заетост през миналата година регистрират Естония, Кипър, Румъния и Словакия с по около 0,4 на сто за всяка от тези държави.

При разглеждане на възрастовата структура на заетите в сектор „пожарна безопасност“ в ЕС, се наблюдава преобладаващ дял на сравнително млади хора. Най-много са работещите във възрастовите групи от 35 до 39 години и от 40 до 44 години – около 61 000 за всяка от групите. През 2021 г. в ЕС е имало и над 50 000 пожарникари на възраст над 55 години.

През 2020 г. правителствата на страните членки са похарчили общо 32,9 милиарда евро за противопожарна защита

През 2020 г. общите държавни разходи на страните от ЕС за „услуги за противопожарна защита“ възлизат на 32,9 милиарда евро, което е увеличение с 6,4 на сто спрямо 2019 г., когато разходите бяха около 30,9 милиарда евро. Като дял в общите разходи на сектор държавното управление в ЕС, за пожарните служби са отделени 0,5 на сто. Като цяло в ЕС държавните разходи за услуги за противопожарна защита остават на стабилни нива от около 0,4 – 0,5 на сто от общите разходи.

Делът на държавните разходи за противопожарна защита като съотношение към общите разходи варира в различните членки на ЕС. През 2020 г. Дания отчете най-нисък дял на разходите по това перо като съотношение от общите й разходи, с около 0,1 на сто, следвана от Исландия с 0,2 на сто и Белгия, Малта, Австрия, Португалия и Словения с по 0,3 на сто.

На другия край на скалата през 2020 г. Румъния е имала най-висок дял на разходите за услуги за противопожарна защита, с 0,8 на сто, следвана от България, Чехия, Германия, Естония, Гърция, Литва и Люксембург с 0,6 на сто. За България тази сума възлиза на около 150,2 милиона евро.

 


Article source: http://www.economynews.bg/колко-са-пожарникарите-в-ес-news104952.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment