// you’re reading...

Проба

НАП намалява глобата за административно нарушение с 20%, ако е платена в двуседмичен срок

При наложена глоба или имуществена санкция от Националната агенция за приходите (НАП), нарушителите ще имат възможност да заплатят по-ниска сума с 20%, ако я извършат плащането на глобата в 14-дневен срок от връчването на наказателното постановление. Това се казва в нова разпоредба от Закона за административните нарушения и наказания, която влезе в сила от 23 декември 2021 г., съобщават от НАП.

Според новите правила за административно-наказателно производство, лицата, които не желаят да обжалват наложената от НАП глоба или имуществена санкция, могат да платят 80% от нейния размер.

За целта те трябва да подадат в офис на НАП заявление по образец и да внесат сумата в двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление, по банкова сметка „Данъци и други приходи за централния бюджет“ на съответната териториална дирекция или офис на НАП.

Ако не бъде подадено посоченото заявление, то нарушителите губят правото си да се възползват от възможността да платят по-ниска санкция, независимо кога е станало заплащането.


НАП започва проверки на лизингополучатели на леки автомобили

НАП започва проверки на лизингополучатели на леки автомобили

Ще продължи наблюдението на лица, закупили автомобили от висок ценови клас

В двуседмичен срок от връчване на наказателното постановление, в намален размер могат да се платят глобите и имуществените санкции, които са по наказателните постановления, издадени след 22 декември 2021 г. или преди тази дата, в случай че двете седмици от връчване на наказателното постановление не са изтекли към 23 декември.

В този случай, наложената глоба или имуществена санкция, влиза в сила от датата на плащането ѝ.

Article source: https://money.bg/politics/nap-namalyava-globata-za-administrativno-narushenie-s-20-ako-e-platena-v-dvusedmichen-srok.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment