// you’re reading...

Проба

Висок интерес от инвеститорите към облигациите на Fibank

В една от най-трудните за икономиката ни година, Fibank успешно пласира чрез частно предлагане първия транш от едногодишната си програма за издаване на безсрочни, некумулативни, необезпечени, дълбоко подчинени, свободно прехвърляеми, неконвертируеми облигации, които да отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕС) № 575/2013, с общ размер на програмата до 100 млн. евро.

Клиърингът на глобалните облигации се извърши чрез Клиърстрийм Банкинг С.А. (Clearstream Banking S.A.). Емисията ще бъде листвана на Люксембургска фондова борса (регулиран пазар).

Пласираният транш е с обща номинална и емисионна стойност от 17 133 000 евро, като минималният размер на заявките, за да се счита траншът за успешен – 5 000 000 евро, бе надхвърлен над три пъти. Траншът е без дата на краен падеж, а лихвата по него е 8 %, фиксирана на годишна база.

Високият интерес към емисията облигации на Fibank в голяма степен е подкрепен от добрите финансови резултати, които банката демонстрира през годините. Към края на третото тримесечие печалбата й преди данъци и обезценки отбелязва ръст с 47.2% на годишна база, достигайки до 142 млн. лв., при среден ръст за цялата банкова система от 18.4%.

Нетната печалба на банката възлиза на 51 млн. лв. и бележи ръст на годишна база от 34.1%. Опитният мениджмънт на банката успя да се справи с негативните ефекти от пандемията, които тя оказа върху икономиката на страната и финансовия сектор като цяло.

Прозрачното управление и провежданите срещи с миноритарните акционери са също част от изграденото доверие на инвеститорите, с което Fibank може да се похвали.

Минималната номинална стойност на една облигация е 100 000 (сто хиляди) евро с включена възможност за допълнителна инвестиция със стъпка над тази сума от 1000 (хиляда) евро или кратна на 1000 (хиляда) евро.

Издадените облигации ще позволят на Банката да продължи да оптимизира разходите си. Набраните средства ще бъдат използвани за изпълнение на дългосрочната стратегия на Банката за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани, както и за замяна на посочените в едногодишната си програма инструменти, по отношение на които такава възможност е налична.

От началото на годината до края на месец септември 2021 г. нетният ръст на кредитите е 256 млн. лв., като общият кредитен портфейл на банката достигна 6,8 млрд. лв.

През 2021 г. Fibank продължи да предлага иновативни за българския пазар продукти, а през 2021 г. лансира Виртуална кредитна карта – My Card и Златна сметка. Двата продукта са изцяло нови за българския потребител, с което Fibank отново затвърждава имиджа си на една от най-иновативните банки в страната.

Изключителният принос в развитието на иновациите в страната, качеството на обслужване на клиенти и осигуряването на сигурна и надеждна система за дигитално банкиране донесоха на Банката признанието за „Дигитална банка на годината – България“, връчено от базираното в Англия международно списание „Global Brands Magazine“.

Article source: https://money.bg/personal-finance/visok-interes-ot-investitorite-kam-obligatsiite-na-fibank.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment