// you’re reading...

Проба

НАП: В складовете на 11 600 фирми "залежава" стока за над 9 млрд. лева

Националната агенция за приходите (НАП) изпрати предупредителни писма на 11 600 фирми в страната за нелогично високи материални запаси на обща стойност над 9 млрд. лева, съобщиха от НАП. Материалните запаси са счетоводна категория, която най-общо означава съхранявани на склад стоки, материали или продукция, поясняват от агенцията.

Всички дружества, на които са изпратени предупредителни писма, поддържат в складове материални запаси на значителна стойност в продължение на години, което противоречи на икономическата логика, коментират от приходната агенция. Според НАП, възможно е част от тези стоки да са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини.

Получателите на въпросните писма имат възможност да извършат съответните счетоводни операции до края на годината, като начислят дължимия ДДС за липсващата стока и отразят това в годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци за 2021 година.

Сред залежалите в складове стоки има голямо разнообразие от облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки, резервни части за автомобили и много други.

С определена категория от фирмите ще бъдат проведени и телефонни разговори в следващите месеци, а на най-рисковите дружества ще бъдат възложени инвентаризации – проверка от НАП, при която се описва цялото налично количество на стоките. При установени несъответствия, ще започнат проверки и ревизии, подчертават от НАП.


Собственици на имоти декларираха над 4 млн. лева в НАП от отдаване под наем чрез Airbnb

Собственици на имоти декларираха над 4 млн. лева в НАП от отдаване под наем чрез Airbnb

Доходите от туристическата услуга са за периода 2015 г. – 2019 г

„Икономическата логика изключва трупането на материални запаси от фирмите в продължение на години. Имаме основание да мислим, че в част от случаите тези активи не съществуват, но без да са платени дължимите данъци. Преди да започнем с контролните мерки обаче, провеждаме информационна кампания, като даваме възможност за доброволна корекция“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Димов.

Article source: https://money.bg/business/nap-v-skladovete-na-11-600-firmi-zalezhava-stoka-za-nad-9-mlrd-leva.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment