// you’re reading...

Проба

15.8% ръст в производството на ток


Производството на електроенергия в България се е повишило с 15,81 процента за периода 1 януари 2021 г. – 28 ноември 2021 г. спрямо 1 януари 2020 г. – 28 ноември 2020 г. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор /ЕСО/, публикувани на страницата на оператора.
От началото на годината до 28 ноември е отчетено производство на електроенергия в обем на 42 368 298 мегаватчаса, докато за аналогичния период на измината година то е било 36 584 708 мегаватчаса.
Потреблението в страната се е увеличило с 4,39 на сто за посочения период. От началото на годината до 28 ноември са изразходени 34 792 647 мегаватчаса електроенергия, докато за аналогичния период на 2020 г. потреблението е било 33 330 758 мегаватчаса.
Показателят за салдото (износ-внос) продължава да расте. Този път повишението е със 132,81 процента.
Участието на базовите централи от началото на годината до 28 ноември в сравнение с този период на изминалата година се е увеличило с 14,15 на сто. От 1 януари до 28 ноември 2021 г. от базови централи е произведена 34 817 792 мегаватчаса електроенергия, докато година по-рано електрическата енергия от тях е била 30 500 935 мегаватчаса.
От ЕСО отчитат спад на участието на ВЕИ в преносната мрежа с 5,37 процента, както и в разпределителната мрежа – с 1,74 на сто.
Водноелектрическите централи /ВЕЦ/ запазват по-големия си дял. Отчита се увеличение на дела в електроенергията от ВЕЦ с 50,74 процента на годишна база за периода 1 януари-28 ноември, сочи още справката на ЕСО.БТА


Article source: http://www.economynews.bg/158-ръст-в-производството-на-ток-news102028.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment