// you’re reading...

Проба

35 години София Мел + снимки


Една от най-големите мелници в България, произвеждаща популярната марка висококачествено брашно “София Мел“ става на 35 години.  

Мелницата е основана през 1986 г. с изцяло държавен капитал. През 2000 г. контролният пакет от акции е придобит от гръцка компания, което бележи началото на реконструкции и непрекъсната модернизация на производствената база. През май 2009 г. австрийското дружество LLI Euromills придобива 100% от дружествения капитал, а през 2012 г. едноличният собственик на капитала се преименува на GoodMills Group. Днес GoodMills България EООД е една от най-големите и модерни мелници на Балканския полуостров, която предлага на пазара продукти с гарантирано високо качество. Мелницата е разположена на площ от 50 000 кв. м., само на 2 км от центъра на град София. GoodMills България EООД разполага със силоз за зърно с обща вместимост 40 000 тона, силоз за млевни продукти с капацитет от 11 000 тона и три независими млевни линии с производителност 750 тона на денонощие. Окачествената пшеница се приема от две линии, с капацитет по 150 т/час всяка.

В периода 2016г. – 2021г. GoodMills България EООД осъществява основна модернизация на на своите производствени мощности, като реконструира сградата на мелницата, подновява основни съоръжения и извършва автоматизация и дигитализация на процесите в мелницата с инвестиция от над 4.2 милиона евро.

 

Най-голямата част от инвестицията  – 730 хил. евро е вложена в осъвременяване на производствения процес чрез въвеждане на системата за автоматизация, мониторинг и контрол WinCos® на швейцарската фирма „Bühler”. Системата гарантира поддържане на постоянно високо качество, подобряване на производителността и съблюдаване на всички регулаторни стандарти. Освен производственият процес, сградата на мелницата също е модернизирана, като в реконструкцията й са инвестирани 540 хил. евро. 

През последните 5 години са обновени и основни съоръжения на мелницата. 

Близо 700 хил. евро са вложени в закупуване на иновативна пакетираща машина FAWEMA. Световноизвестната немска марка пакетиращи машини предоставя новаторски решения с доказано високо качество. Машината се използва за консуматорски опаковки и позволява опаковане в предварително направени торбички с различни размери, които допринасят за повишаване на качеството на опаковката и за по-доброто съхранение на брашното.

GoodMills България EООД закупува нов палетизатор, като инвестицията възлиза на 500 хил. евро. Палетизаторът е модел ROBI IV на немския производител на пакетиращи машини Stambera Verpackungsmaschinen GmbH.

GoodMills България EООД се утвърждава като зелена компания, която която работи с почти нулево прахово замърсяване на въздуха, както при смилането, така и при разтоварването на пшеницата. Модернизираното разтоварище на мелницата се затваря автоматично от всички страни след влизане на превозно средство с пшеница и така разтоварването се извършва в напълно изолирано помещение с добра вентилационна система, което гарантира спазването на най-строгите европейски хигиенни норми. В периода 2015г. – 2021г. са вложени почти 481 хиляди евро в обновяването на разтоварището.  

С цел оптимизация на работните процеси е внедрена ERP-система – SAP S / 4HANA. Тя се използва на ежедневна база и осигурява висока ефективност на всички процеси от производството на брашно до доставката му. Инвестицията в ERP-системата възлиза на 480 хил. евро. 

Лабораторията е основно звено в мелницата, тъй като в нея се извършва окачествяването на пшеницата – важен елемент от процеса по контрол на качеството. GoodMills България EООД инвестира над 120 хил. евро в модернизация на лабораторното оборудване на мелницата, с което се увеличава надеждността на качествения контрол и се гарантират постоянни параметри на готовия продукт.

Модернизирано е ИТ хардуерното и софтуерното оборудване на мелницата, както и пожарозащитните системи, като са инвестирани съответно 203 хил. евро и 411 хил. евро. 

Предвижда се процесите на модернизация да продължат в следващите 4 години, като GoodMills България EООД планира да инвестира нови около 3 милиона евро до 2025г. Средствата ще бъдат вложени в затваряне на зоната за товарене на брашновози, смяна на планзихтерите (ситата) в мелницата, както и най-мащабния проект за следващите години – откриване на голям демонстрационен пекарски център към мелницата. Разположен в базата на мелницата, демонстрационният център ще даде възможност на любители пекари да преминат професионален курс на обучение и да получат майсторско свидетелство след успешно полагане на изпит. Центърът ще може да се наема от фирми с цел провеждане на обучения и тийм билдинги. 

За три и половина десетилетия мелницата, собственост на  GoodMills България EООД, се утвърждава като лидер на пазара, а непрекъснатото осъвременяване на съоръженията и дигитализацията на процесите спомага за налагане на иновативни тенденции на пазара, поддържане на постоянно високо качество на продуктите и спазване на всички европейски хигиенни норми и производствени стандарти. Процесите на модернизация, които ще продължат и в следващите години, правят марката София Мел още по-надежден партньор, както за бизнес клиентите, така и за крайните потребители. 

 


Article source: http://www.economynews.bg/35-години-софия-мел-+-снимки-news100007.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment