// you’re reading...

Проба

СОД за април = 1157,26 лв.


Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2021 г. е 1157,26 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.05.2020 г. до 30.04.2021 г. е 1107,52 лв., съобщи НОИ.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец май 2021 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.


Article source: http://www.economynews.bg/сод-за-април-=-115726-лв-news100010.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment