// you’re reading...

Проба

Троян няма да увеличава местни данъци


Община Троян няма да увеличава местните данъци, въпреки че намаляват възможностите за приходи от продажба на общинска собственост, съобщават от администрацията. Общината ще продължи да работи за повишаване събираемостта и да търси резерви по отношение на неданъчните приходи.
Община Троян увеличава такса битови отпадъци (ТБО) във възможния минимум, като за жилищни имоти се вдига с 20 процента. За град Троян данъкът на панелен апартамент (във втора зона) с разгъната застроена площ 76 кв. метра и прилежащо мазе 6 кв. метра за 2019 г. е в размер на 38,77 лева, а ТБО – 46,52 лева, или общо 85,29 лева. При увеличение с 20 процента на ТБО за 2020 г. таксата битови отпадъци ще бъде 56,22 лева, т.е. увеличението на таксата е с 9,69 лева. Ако същият апартамент попада в трета зона, данъкът върху недвижимите имоти за 2019 г. е бил 27,23 лева, ТБО – 32,67 или общо 59,90 лева. При увеличение с 20 на сто на ТБО за 2020 г. таксата битови отпадъци ще бъде 39,48 лева, или увеличението е с 6,81 лева.
Собственик на масивна къща в Троян, с разгъната площ 96 кв. метра, мазе 10 кв. метра и поземлен имот с площ от 308 кв. метра за 2019 г. заплаща данък върху недвижимите имоти за първа зона в размер на 57,30 лева, ТБО – 68, 75 лева или общо 126,05 лева. За 2020 г. ТБО се променя на 83,08 лева, т.е. завишава се с 14,32 лева. Същият този имот, ако се намира във втора зона, данъкът върху недвижимите имоти ще е 40,92 лева, ТБО – 49,11 или общо 90,04 лева. За 2020 г. ТБО ще бъде 59,34 лева или увеличението е 10,23 лева.


Article source: http://www.economynews.bg/троян-няма-да-увеличава-местни-данъци-news92712.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment