// you’re reading...

Проба

Строителство: Лек ръст в ЕС, слаб спад у нас


Обемът на продукцията на сектор „Строителство“ в страните от Европейския съюз се е увеличил с 0,2 на сто през април 2024 г. спрямо март, а в еврозоната е намалял с 0,2 на сто. Това сочат първоначалните сезонно коригирани данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани днес на сайта й.

На годишна основа (спрямо април 2023 г.) строителството в ЕС е паднало с 0,9 на сто, а в страните от валутния съюз – с 1,1 на сто.

На месечна основа през март (спрямо февруари 2024 г.) показателят се е понижил с 0,6 на сто в Евросъюза и с 0,5 на сто в еврозоната. 

В България през април е отчетено понижение на обема на строителството с 0,7 на сто спрямо март, когато спадът е с 0,3 на сто спрямо февруари.

На годишна основа (спрямо април 2023 г.) строителният сектор у нас се е увеличил с 2,9 на сто след годишно повишение от 3,4 на сто, отчетено през март.

Сред страните от ЕС, за които са налични данни, най-голямо годишно увеличение на производството в сектор „Строителство“ е отчетено в Унгария (+15,6 на сто), Румъния (+13,2 на сто) и Португалия (+6,8 на сто).

На другия край на скалата, сред страните с най-голямо понижение на строителната продукция, са били Белгия (-9,3 на сто), Полша (-6 на сто) и Словения (-5,3 на сто).

На годишна основа през април е отчетено повишение на обема на строителство с 2,8 на сто при инженерните съоръжения с гражданско предназначение. Строителството на сгради бележи понижение с 2,7 на сто.

На месечна основа (спрямо март 2024 г. ) строителството на сгради в ЕС се е увеличило 1,1 на сто, а при инженерните съоръжения с гражданско предназначение не е регистрирана промяна. /БТА


Article source: http://www.economynews.bg/строителство-лек-ръст-в-ес-слаб-спад-у-нас-news113015.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment