// you’re reading...

Проба

Предложение за бюджета на ЕС за 2025 г.


Европейската комисията предлага бюджет на ЕС за 2025 г. в размер на 199,7 милиарда евро. Той ще бъде допълнен от плащания в размер на приблизително 72 милиарда евро по линия на NextGenerationEU. 53,8 милиарда евро са предвидени за общата селскостопанска политика и 49,2 милиарда евро – за регионалното развитие и сближаване.

Проектобюджетът за 2025 г. насочва средства към областите, в които те могат да доведат до най-голяма промяна, в сътрудничество и в съответствие с нуждите на държавите членки. Проектът също така ще осигурява подкрепа за сирийските бежанци в Турция и по-широкия регион, южното съседство, включително външното измерение на миграцията, Западните Балкани и стабилна и предвидима подкрепа за Украйна.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите и в документа „Въпроси и отговори“.


Article source: http://www.economynews.bg/предложение-за-бюджета-на-ес-за-2025-г-news113011.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment