// you’re reading...

Проба

България с най-малко площи за биоземеделие


Площта, използвана за биологично земеделско производство в ЕС, е продължила да се увеличава и през 2022 г. е достигнала 16,9 милиона хектара, спрямо 15,9 милиона хектара през 2021 г. и 14,7 милиона хектара през 2020 г. През 2022 г. площта, използвана за биологично земеделие, е била еквивалентна на 10,5 на сто от общата използвана земеделска площ в ЕС, сочат данни на Евростат, публикувани днес.

Между 2012 г. и 2022 г. площта, използвана за биологично земеделие, се е увеличила в почти всички страни от ЕС. Най-резките темпове на нарастване през този период са отчетени в Хърватия (+306 на сто), Португалия (278 на сто) и България (182 на сто).

Най-висок дял на площите за биологично земеделие в общата използвана земеделска площ регистрира Австрия (27 процента), Естония (23 процента) и Швеция (20 процента). От друга страна, делът на органичното земеделие е бил под 5 процента в 5 държави от ЕС през 2022 г., като с най-нисък дял е била Малта (под 1 процента), България и Ирландия (по 2 процента за всяка).


Article source: http://www.economynews.bg/българия-с-най-малко-площи-за-биоземеделие-news113014.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment