// you’re reading...

Проба

76.5% спад при ПЧИ за януари


  Преките инвестиции в страната за януари 2023 е положителен в размер на 147.5 млн. евро, като е по-малък с 479.5 млн. евро (76.5%) спрямо този за януари 2022 г, отчита БНБ.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 0.3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 0.1 млн. евро за януари 2022 г.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2023 г. са от Люксембург (115.3 млн. евро), Нидерландия (21.1 млн. евро) и Белгия (17.3 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Ирландия (21.2 млн. евро) и Швейцария (7.4 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари 2023 г. възлиза на 19.9 млн. евро, при 46.7 млн. евро за януари 2022 г.


Article source: http://www.economynews.bg/765-спад-при-пчи-за-януари-news107514.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment