// you’re reading...

Проба

Лидерите в износа + карти

След като тази седмица научихме, че България е лидер по ръст на износа в целия ЕС за 2022 г., се спирамe детайлно на разпределението на експорта по общини в страната. По тази причина тази седмица на „265 истории за икономика“ представяме данните за размера на износа на нефинансовия сектор.

|Интерактивна версия на картата |

През 2021 г. най-високите приходи от износ регистрират нефинансовите предприятия в София  – 32,4 милиарда лева, следвани от тези в Пловдив (5,3 милиарда лева) и Варна (3,7 милиарда лева), като с над 1 милиард лева износ са вече 14 общини в цялата страна в сравнение с 10 през предишната година. В 69 общини обемът на износа е под 10 милиона лева.

|Интерактивна версия на картата |

Общините, където износът има най-значима роля в местната икономика са най-често такива, в които преработващата промишленост е водещ отрасъл. През 2021 г. най-висок е износът на човек от населението в Девня – 125 хиляди лева на човек от населението, с почти двоен ръст спрямо предходната година[1]. Челната петицата се допълва от Божурище (67,9 хиляди лева на човек), Марица (60,3 хиляди лева на човек) и Севлиево (40 хиляди лева на човек). Сред големите общини най-висок износ имат столицата (33,2 хиляди лева на човек), Бургас (16 хиляди лева на човек) и Русе (18 хиляди лева на човек).

 


[1] Тъй като за изчислението за 2021 г. ползваме населението от преброяването, данните не са директно сравними.

Article source: http://www.economynews.bg/лидерите-в-износа-+-карти-news107215.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment