// you’re reading...

Проба

"Алтерко" надхвърли прогнозирания ръст на приходите от проддажби

Една от най-бързо растящите компании у нас – „Алтерко“, публикува консолидираните си финансови резултати за края на четвъртото тримесечие на 2022 година. От тях става ясно, че към края на миналата година консолидираните приходи от дейността са нараснали спрямо същия период на 2021 година с 54.6% до 48.1 милиона евро, а приходите от продажба на стоки и продукция са нараснали с 58.2% до 47.6  милиона евро.

В резултат на засилените инвестиции в разрастване на дистрибуторската мрежа и структурите за научноизследователска и развойна дейност печалбата преди лихви, данъци, и амортизация (EBITDA) са нараснали с 9.5%, а печалбата преди лихви и данъци (EBIT) с 10.3%.

Снимка 608737

Източник: „Алтерко“

„Алтерко“ продължи растежа си през финансовата 2022 година, като въз основа на тези предварителни данни ще надхвърли прогнозния ръст на годишните приходи от продажби за 2022-а.

Забелязват се тенденции за увеличаване на неразпределената печалба и намаляването на нетекущите банкови задължения с 25,9% до 0.9 милиона евро, чийто положителен ефект е намален от изплащането на дивидент, бонуси към персонала и промени в митните сборове. Нетната печалба на компанията се е увеличила с 9.7% до 8.9 милиона евро.


Алтерко увеличава с 56% годишните приходи от продажби на устройства

Една от най-бързо растящите компании у нас увеличава годишните приходи от продажби на устройства с над 50%

Дружеството надвишава прогнозата си за приходите за миналата година, която беше за до €46 милиона

Със съотношение на собствения капитал към активите от 89.0% към 31 декември 2022 година, „Алтерко“ се радва на солидна финансова основа. През 12-те месеца на 2022 година се забелязва увеличаване на материалните запаси спрямо същия период на 2021-а, съответстващо на по-високите приходи от продажби, както и авансовите плащания към доставчиците с цел проактивно справяне с потенциални забавяния във веригите за доставки.

„След големия успех на нашите продукти и услуги, които пуснахме на пазара през изминалата 2022 финансова година, със сигурност няма да забавяме темпото и през 2023 година. През януари вече представихме 5 нови продукта по време на най-голямото технологичното изложение – CES в Лас Вегас, а графикът ни остава натоварен“, коментира Димитър Димитров – изпълнителен директор на Allterco JSC.

Снимка 608738

Източник: „Алтерко“

Само преди броени дни компанията лансира своето ново високотехнологично приложение за управление на домашна и офис автоматизация – Shelly Smart Control, което е плод на близо двугодишна задълбочена разработка.

То ще замести настоящото ни приложение Shelly.Cloud, предлагайки много нови функции и ще отключи постоянни приходи от допълнителни услуги по-късно тази година, подчертават от компанията.

„През изминалата финансова година надхвърлихме прогнозата си за приходите с ръст във всички продуктови категории и на всички регионални пазари. Инвестициите ни в разширяването на регионалните ни екипи по продажби, увеличаването на капацитета за научноизследователска и развойна дейност и развитието на професионалния пазар вече се отплащат“, допълва Волфганг Кирш – изпълнителен директор на „Алтерко“ АД

За цялата 2023 година от дружеството очакват ръстът да бъде в съответствие с предходната година.


Алтерко придобива 60 процента от словенския конкурент GOAP в сделка за €2милиона

Българската „Алтерко“ придобива 60 процента от словенски конкурент в сделка за €2 милиона

Пазарната капитализация на българския производител е в размер на 370 милиона лева, според БФБ

Article source: https://money.bg/business/alterko-nadhvarli-prognoziraniya-rast-na-prihodite-ot-proddazhbi.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment