// you’re reading...

Проба

50% ръст на търсенето на злато у нас


Търсенето на злато у нас нараства с 50 на сто през първото полугодие на 2022 г. спрямо същия период на миналата година, показват данни на компанията за продажби на злато „Тавекс“ (Tavex).

Инвестиционното злато включва физически златни кюлчета или монети с висока чистота на благородния метал (над .900 при монетите), сечени след 1800 г., които са били или са законно платежно средство. В Европейския съюз потребителите са освободени от данък върху добавената стойност върху продукти, отговарящи на тези изисквания, съобщават от компанията.

„Посланието, което ние се опитваме да предадем, е, че физическото инвестиционно злато е алтернативна форма на спестяване. Не очаквайте бързи печалби, а по-скоро съхранение на капитала във времето. При все това инвестиционното злато демонстрира липса на корелация с инструменти като акции и облигации. Това го прави добър избор за диверсифициране на портфейла“, коментира Тони Панайотов, ръководител екип „Дилъри“ в компанията.

„Физическото инвестиционно злато е реален актив, а не финансов, и е единственият, при който няма бъдещо обещание от ответна страна, респективно риск от контрагента. Когато човек си купи златна монета или кюлче, трансакцията е финализирана и той разполага със средство, което не зависи от никой друг, за разлика от повечето познати инструменти“, допълва Макс Баклаян, главен изпълнителен директор на „Тавекс Югоизточна Европа“.

„Златото като дългосрочен актив в исторически план обаче се представя добре по време на инфлация. От 2000 година цената му нарасна 4 пъти – от около 500 евро до почти 2000 евро за тройунция в пика“, коментира Баклаян.

Данните на „Тавекс“ показват, че след новината за смъртта на кралицата на Великобритания търсенето на британските инвестиционни монети в България се е увеличило значително. Това е глобална тенденция. В момента потребителите у нас могат да поръчат предварително най-известната монета от Великобритания – британският суверен, а Royal Mint продължава да я произвежда със съществуващия дизайн. В бъдеще може да се очакват възпоменателни монети с ограничен тираж, ознаменуващи живота и управлението на Елизабет II, посочват от компанията.


Article source: http://www.economynews.bg/50-ръст-на-търсенето-на-злато-у-нас-news105407.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment