// you’re reading...

Проба

Канадската St Charles Resources иска да закупи българската компания за добив на злато Eastern Resources

Канадската компания St Charles Resources съобщи, че е подписала обвързващ документ за  оглед и евентуално придобиване на базирания в България частен бизнес за домив на злато на Eastern Resources. Компанията притежава две златни мини в Южна България.Цената на сделката е €2,28 милиона, съобщава SeeNews.

Договорът за намерения предвижда, че двете компании трябва да подпишат окончателно споразумение относно предложената транзакция за всички акции до 30 ноември, се казва в изявление на St Charles Resources.

Потенциалната сделка ще доведе до издаване на 952 380 обикновени акции на канадската компания за всяка притежавана акция на Eastern Resources, до общо около 33,3 милиона обикновени акции в замяна на 35 акции в целевата компания. Във връзка със сделката страните възнамеряват да извършат едновременно финансиране под формата на предлагане на ценни книжа в размер на €2,28 милиона, според изявлението. Постъпленията ще отидат за финансиране на проучване и други разходи, свързани с двете мини за злато у нас, както и за нуждите на оборотния капитал.


Velocity Minerals ще започне сондиране в още два проекта за добив на злато в България

Тази канадска компания ще започне сондиране в два проекта за добив на злато в България

Към момента печалбите на мината в „Розино“ възлизат на $224,9 милиона

Eastern Resources има четирима акционера – Seefin Capital, Balkan Mineral Discovery, GEOPS-Bolkan Drilling Services и Dundee Resources – изцяло притежавано дъщерно дружество на канадския минен гигант Dundee Corporation. Тя притежава изцяло златния проект Кутел в Източните Родопи и златния проект Костилково, който е близо до границата с Гърция, в област Хасково в България.

Базираната в София компания сви нетната си загуба до 25 286 канадски долара през 2021 година от 46 060 канадски долара през 2020-а. През първата половина на 2022 година Eastern Resources отчете нетна печалба от 48 453 канадски долара.

Предложеното придобиване е предмет на редица условия, включително завършване на технически доклади за двата проекта за добив на злато, редица проверки и одобрения от регулаторни органи и акционери.

Двете компании се стремят да осъществят сделката до 28 февруари 2023 година.

Article source: https://money.bg/deals/kanadskata-st-charles-resources-iska-da-zakupi-balgarskata-kompaniya-za-dobiv-na-zlato-eastern-resources.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment