// you’re reading...

Проба

Нови електробуси в Хасково


Новите пет електроавтобуси тръгват по линии 1 и 4 в Хасково. В първия работен ден, на 1 август, пътниците ще пътуват безплатно. Това съобщи кметът на община Хасково Станислав Дечев по време на финалната пресконференция относно приключване изпълнението на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“.

На събитието в Тролейбусно депо – Хасково бяха отчетени резултатите от изпълнението на проекта и бе дадено символично начало на експлоатацията на придобитите активи в резултат от изпълнението на проекта. „Радвам се, че днес финализираме един проект, който на пръв поглед изглежда лесен, но в течение на времето се превърна в един от най-сложните, които изпълняваме. Този проект беше започнат от предшественика ми, сега го завършваме и затова държа да благодаря преди всичко на екипа, който работи по проекта през цялото това време, за да се реализира тази идея по най-добрия начин. Пожелавам успешна и безаварийна експлоатация на електроавтобусите от „Тролейбусен транспорт“ и нека всички хасковлии да ги ползват със здраве“, каза кметът на община Хасково Станислав Дечев. 

Административният договор за финансиране на проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт“ е подписан на 13 декември 2019 година. Периодът на изпълнение на договора е 38 месеца. Датата на началото на изпълнението е 30 декември 2019 година. Общата стойност на бюджета е 5 994 800 лева, от които 5 млн. са безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, Приоритетна ос: Подобряване качеството на атмосферния въздух. По думите на кмета Дечев, ДДС е недопустим разход, затова 994 800 лева са собствен принос на община Хасково.

 

 

 


Article source: http://www.economynews.bg/нови-електробуси-в-хасково-news104833.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment