// you’re reading...

Проба

Рекултивира се старото сметище в Дупница


Започва рекултивацията на старото сметище в Дупница. Дейностите по проекта стартираха с първа копка в местността „Злево“. Общата стойност на проекта е в размер на 5 059 839,72 лв. с ДДС – сто процента безвъзмездна финансова помощ. Рекултивацията на старото сметище ще се изпълни по проект на община Дупница, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“.

Основната дейност за реализацията на проекта включва техническата рекултивация на депото за битови отпадъци на територията на община Дупница, която ще намали замърсяването на околната среда и ще предотврати риска за здравето на населението. 

Основните цели на проекта за рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци включват подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението, съобщиха от общината. 

Натрупването на метан в пластовете отпадъци водеше до самозапалвания на сметището, припомниха граждани на Дупница. Теренът е около 80 дка, а денивелацията му е около 70 метра. Изчисленията показват, че обемът на отпадъците е от порядъка на 465 хил. куб. м. Сметището е образувано в продължение на десетилетия. Започването на проекта е събитие от изключително значение за цялата община, но най-вече за Дупница, Бистрица и Джерман, които бяха обгазявани при самозапалванията, е казал кметът Методи Чимев.  

Фирмата изпълнител трябва да се справи със задачата до края на януари 2023 г.

След рекултивацията в долната част на терена ще бъде изградена стена, а отделящите си при гниенето на трупаните с години отпадъци газове, ще бъдат уловени, поясниха от общината.

Заради съдебно обжалване на избрания изпълнител сключването на договора за рекултивацията се забави. Той стана факт през месец юли т.г. Изпълнител е консорциумът „Еко – Дупница“. В обединението участват кюстендилската фирма „Булплан инвест“, благоевградската „Браво строй“ и „Инвестиционно проектиране“ – Шумен.

Сметището беше закрито в края на 2019 г. От 1 януари 2020 г. се ползва като претоварна площадка, а отпадъците се извозват до площадката във „Филиповци“.

 


Article source: http://www.economynews.bg/рекултивира-се-старото-сметище-в-дупница-news104796.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment