// you’re reading...

Проба

33 млн.тона отпадъци изнесе ЕС


Износът на отпадъци от страни-членки на Европейския съюз (ЕС) за трети страни достигна 33 милиона тона през 2021 г., което е увеличение със 77 процента спрямо 2004 година. Вносът на отпадъци от държави извън Общността се е увеличил с 11 процента през периода 2004 – 2021 г., достигайки общо количество от 19,7 милиона тона през миналата година. Това сочат данни на европейската статистическа агенция Евростат.

На годишна база износът и вносът на отпадъци от ЕС също нарастват. При износа увеличението е минимално – 175 хиляди тона, докато ръстът при вноса е значителен – 3,7 милиона тона.

В България износът на отпадъци за страни извън ЕС бележи ръст през 2021 г., като достига 750 хиляди тона, което е максимум от 2013 г. досега и увеличение със 147 хиляди тона спрямо година по-рано.

Родният износ на отпадъци за трети страни възлиза на 127 хиляди тона през 2021 г. – спад в сравнение със 160-те хиляди тона регистрирани през 2020 година. Най-голям обем на износа на отпадъци страната ни записва през 2017 г., когато са отчетени 199 хиляди тона. 

Турция е основна дестинация за износ на отпадъци от ЕС

Турция е основната дестинация за отпадъците, изнасяни от ЕС, с обем от около 14,7 милиона тона през 2021 г. – почти половината от общия износ през отминалото дванадесетмесечие и повече от три пъти повече, отколкото през 2004 година. 

Втората по обем на износ дестинация е Индия, която е внесла почти 2,4 милиона тона отпадъци от ЕС през 2021 г., следвана от Египет (1,9 милиона тона), Швейцария (1,7 милиона тона), Великобритания (1,5 милиона тона), Норвегия (1,4 милиона тона ), Пакистан (1,3 милиона тона), Индонезия (1,1 милиона тона), САЩ (0,9 милиона тона) и Мароко (0,6 милиона тона).

През последните години Пакистан значително се разрасна като дестинация за отпадъци, идващи от Европа, като обемите нарастват близо 13 пъти за периода 2004 – 2021 година (от 0,1 милиона тона до 1,3 милиона тона).

На другия край на скалата е Китай, като износът на отпадъци от ЕС за азиатската страна е спаднал значително от пика си през 2009 г., когато достигна 10,1 милиона тона, като през 2021 г. възлиза на 0,4 милиона тона.

Отпадъците от черни метали представляват половината от целия износ на отпадъци от ЕС

През миналата година износът на отпадъци от черни метали (желязо и стомана) възлиза на 19,5 милиона тона, което представлява повече от половината (59 процента) от общия износ на отпадъци от ЕС. 

Основната дестинация е Турция, към която са експортирани 13,1 милиона тона, около две трети (67 процента) от всички отпадъци от черни метали, изнесени от ЕС. Освен това вносът на отпадъци от черни метали в ЕС възлиза на 5,5 милиона тона, като от тях почти една трета (32 процента) са с произход от Великобритания.

Макар и по-малки в сравнение с отпадъците от черни метали, значителни количества хартиени отпадъци също бяха изнесени от ЕС през 2021 година, като общият им обем възлиза на 4,4 милиона тона – представляващ 13 процента от целия износ на отпадъци. 

Индия е основната дестинация на хартиените отпадъци, като износът за Делхи възлиза на 1,2 милиона тона (26 процента), следвана от Индонезия с 0,9 милиона тона (22 процента) и Турция с 0,4 милиона тона (10 процента).

Вносът на хартиени отпадъци в ЕС достига 2,4 милиона тона през 2021 г., като най-голямото количество от 1 милион тона (42 процента) пристига от Великобритания.


Article source: http://www.economynews.bg/33-млнтона-отпадъци-изнесе-ес-news104011.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment