// you’re reading...

Проба

Загубата на Изгрев

Изгрев – 66 АД е реализирало загуба в края на 2011г., в размер на 23 хил. лв.

Общите приходи на дружеството са 135 хил. лв., което е с 39.18 % повече спрямо предходния период. Общите разходи отчитат ръст от 58.00 % спрямо предходния период до 158 хил.лв.

Нетните приходи от продажби за 2011г. са в размер на 135 хил.лв. и представляват 100.00 % от общите приходи. Спрямо съответния период за 2009 година те се увеличават с 39.18 %.

Към 31 декември 2011г. дружеството показва загуба на акция в размер на 0.63лв. . Данните са от годишния одитиран Баланс/Отчет на дружеството за 2011г.

Собственият капитал на дружеството е 80 хил. лв. , като спрямо същия период на 2010г. е намалял с 23.08 %

Сподели:

В Ibox.bg

В Svejo

Article source: http://money.bg/news/id_109907816

Discussion

No comments yet.

Post a comment