// you’re reading...

Проба

ISDA обаяви успешно приключване на операцията по изплащане на застраховките (т.н. 5г. CDS) за гръцките дългови книжа

Днешния специален аукцион постигна окончателна цена от 21.5 евро цента за гръцките дългови книжа. Целта на този аукцион проведен под надзора на ISDA, беше да се определи каква реална цена по гаранциите/застраховките на 5г. CDS на Гърция трябва да бъде изплатена на техните притежатели. Постигнатото ниво от 21.5 евроцента по гръцките дългови книжа означава, че притежателите на 5 годишни CDS (Credit Default Swpas) на Гърция ще получат по 78.5 евро-цента на всеки 1 евро в гръцки дългови книжа (сумата се получава, като притежателите на 5г. гръцки CDS ще получат като застраховка сума равна на номиналната стойност на гръцките дългови книжа (100 цента) минус постигнатия днешен резултати на аукциона от 21.5 цента, или по 78.5 цента).

С оглед че нетната сума на гръцки 5г. CDS беше за около 3.2 млрд.$, това означава, че притежателите на 5г. CDS на Гърция в крайна сметка ще получат около 2.5 млрд.$ по своите застраховки за гръцките дългови книжа.

Тези резултати бяха в рамките на очакванията, като самото „нормално протичане на тази операция по изплащане на застраховките по гръцкия дълг вероятно оказаха допълнителна подкрепа за новото рали на еврото на forex пазара късно следобяд.

Сподели:

В Ibox.bg

В Svejo

Article source: http://money.bg/news/id_1712643289

Discussion

No comments yet.

Post a comment