// you’re reading...

Проба

ЕК срещу „сенчестото банкиране"

Мерки срещу „сенчестото банкиране“ предлага Европейската комисия. След поуките от кризата, ЕС пристъпи към задълбочена законодателна реформа на финансовия сектор, по-специално на дейността на банките, отбелязва в съобщение Комисията. Целта е да се създаде по-стабилен и сигурен финансов сектор от полза за реалната икономика. Време е да се разгледа бързо разрастващото се небанково кредитиране („сенчесто банкиране“), което досега е убягвало от вниманието на финансовото законодателство и надзор. Този вид банкиране изпълнява до известна степен важна роля във финансовата система, като например осигурява допълнителни източници на финансиране и предлага на инвеститорите алтернатива на банковите депозити. Възможно е обаче то да застраши дългосрочната финансова стабилност, тъй като във финансовия сектор възникват неочаквани рискове, които могат да се прехвърлят към редовния банков сектор, отчита комисията. В отговор на призива, отправен на срещата на страните от Г-20 в Сеул през 2010 г. и в Кан през 2011 г., Съветът за финансова стабилност изработва в момента препоръки за контрола и регулацията на този вид структури и дейности. Комисията се включва активно в тази работа, като за целта издава днешната „зелена книга“, която ще бъде подложена на обсъждане. Европейският съюз се е утвърдил като световен лидер в предприемането на амбициозни реформи в областта на финансовото законодателство и по-специално на банките, коментира на пресконференция еврокомисарят за вътрешния пазар и услугите Мишел Барние. Не искаме финансовите дейности и дружества да заобикалят действащите и бъдещите правила и да предизвикват нови рискове във финансовия сектор, добави той. Трябва да извадим „на светло“ всички дейности на финансовия сектор, добави той. Според определението на Съвета за финансова стабилност, сенчестото банкиране е „система от кредитно посредничество, включващо структури и дейности извън редовната банкова система“. Евентуални сенчести банкови структури и дейности са фондовете на паричния пазар и други видове инвестиционни фондове или продукти, подобни на банковите депозити; инвестиционните фондове, които предоставят кредити или са финансирани чрез заемни средства, включително търгувани на борсата фондове и хедж фондове; финансовите дружества и дружествата за обезпечения, предоставящи кредит или кредитни гаранции или извършващи операции по преобразуване на ликвидността и/или падежа, чиято дейност, за разлика от банките, не е регулирана; застрахователните и презастрахователните дружества, които издават или гарантират кредитни продукти; комбинирането на активи и продажбата им под формата на ценни книжа (секюритизация), заемането на ценни книжа и сделките по споразумения за обратно изкупуване (репо сделки). В „зелената книга“ е описано как действащите и предложените мерки на ЕС регулират дейностите на „сенчестото“ банкиране. Например дейността на дружествата извън баланса (като дружествата със специално предназначение) се урежда непряко чрез банковото регулиране. Управителите на хедж фондове са регулирани пряко от директивата за управляващите алтернативни инвестиционни фондове, в която са уредени няколко аспекта на „сенчестото“ банкиране. Някои държави в ЕС имат и допълнителни национални правила за контрол върху тези структури и дейности, които не са регулирани на общностно равнище. Заинтересованите страни могат да изпращат своите становища до 1 юни. Преди това на 27 април в Брюксел предстои конференция по проблемите на „сенчестото“ банкиране./БТА


Article source: http://www.economynews.bg/ек-срещу-„сенчестото-банкиране-news31860.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment