// you’re reading...

Проба

Кои са най-големите застрахователи у нас към средата на 2020-а?

Най-голямата част от застрахователния пазар у нас – общото застраховане, губи миналогодишния силен ръст, но икономическите последствията за сектора от COVID-19 изглеждат ограничени. Така накратко могат да бъдат описани финансовите резултати на компаниите спрямо първото полугодие на 2020 година.

Ако през 2019-а застрахователите са отчели брутен премиен приход в размер на 1 212 276 106 лева, към същия период на настоящата той възлиза на 1 220 214 275, което прави ръст в размер на 0.65%. За сравнение: първото тримесечие на годината завърши с 4.2% ръст спрямо същия период на миналата година.

Нека припомним, че още през месец май председателят на Асоциацията на българските застрахователи и изпълнителен директор на застрахователно дружество „Армеец“ Константин Велев обяви в анализ, че очаква намаляване на премийния приход по някои линии бизнес в следствие на икономическото забавяне в страната. По-конкретно в областта на застраховката „Каско“ за нови автомобили с оглед на намаления брой продажби.


Образованите българи с доход над 1500 лева месечно вярват на застрахователите

Образованите българи с доход над 1500 лева месечно вярват на застрахователите

Доверието към българските застрахователи бавно, но устойчиво расте

Прогнозата се оказа вярна, но засега спадът при този вид застраховки е малък от 325 066 898 до 321 369 622 лева, което прави 1.18% надолу. Същевременно другият важен елемент за този пазар – застраховка „Гражданска отговорност“, компенсира спада с ръст от 0.71% до 557 989 077. Така двете най-доходоносни видове застраховки на практика са донесли толкова приходи на компаниите, колкото и миналата година.

Компанията с най-голям пазарен дял в общото застраховане към края на юни месец е „Лев Инс“, като тя държи 13.8% с общи приходи в размер на над 168 милиона лева. В топ 5 влизат още ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, „Застрахователно дружество Евроинс“ АД и ЗАД „Армеец“.


Коронавирусът може да заличи добрите резултати на застрахователите

Коронавирусът може да заличи добрите резултати на застрахователите

Кои са лидерите при отделните видове застраховки?

Интересно е да се види пазара и през ъгъла на отделните видове застраховки, защото там има размествания спрямо общото класиране. Най-много клиенти за застраховка „Каско“ е привлякло застрахователно дружество „Армеец“ с малко над 61 милиона лева приходи. Следват го ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, „ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД, ЗАД „Алианц България“ и „Дженарили застраховане“ АД.

При задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ с най-големи приходи е лидерът на пазара ЗК „Лев Инс“ АД, следван от „ЗЕАД ДаллБогг: Живот и здраве“ ЕАД и „Застрахователно дружество Евроинс“ АД.

Article source: https://money.bg/business/koi-sa-nay-golemite-zastrahovateli-u-nas-kam-sredata-na-2020-a.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment