// you’re reading...

Проба

ЕЦБ: Банките да не плащат дивиденти през 2020


ЕЦБ удължи срока на препоръката си към търговските банки от еврозоната да не изплащат дивиденти до края на годината, като също така им позволи да продължават да използват капиталовите си и ликвидни буфери по-дълго време в подкрепа за тяхното справяне с икономическия спад, причинен от коронавирусната пандемия. ЕЦБ призова европейските кредитори да продължат да ограничават и обратното изкупуване на акции до края на годината.

Препоръката също така гласи, че банките трябва да упражняват умереност, като „съхранят капитала, за да запазят капацитета си в подкрепа на икономиката в среда на повишена несигурност, причинена от пандемията Covid-19″.

Централна банка заяви, че ще прецени през четвъртото тримесечие дали настоящата позиция по отношение на търговските банки ще продължава да бъде необходима, като ще вземе предвид икономическата среда, финансовата система и капиталовото планиране.

През март ЕЦБ поиска за пръв път от банките да не извършват изплащане на дивиденти поне до октомври, за да съхранят капитала си на фона на въведената през пролетта блокада и карантинни мерки заради коронавирусната пандемия, предизвикала тогава икономически хаос.

Въпреки че ходът беше болезнен за някои кредитори и техните инвеститори, централната банка посочи, че това е компромис заради безпрецедентните регулаторни облекчения, които ЕЦБ им предостави по време на кризата.

От тогава насам банките лобират да възобновят изплащането на дивиденти, тъй като се стремят да ограничат падащите цени на техните акции на фондовите борси.

ЕЦБ отбеляза, че настояването през март за неплащане на дивиденти е съхранило около 30 милиарда евро капитал в банковата система на еврозоната, за да може тя да поеме загубите и да отпуска заеми на компаниите, засегнати от коронавирусната пандемия.

ЕЦБ призова банките да се придържат доброволно към отправените препоръки, въпреки че главният банков надзирател заяви, че централната банка може да предприеме „правно обвързващи мерки“, ако кредиторите не изпълнят тези препоръки.БНР


Article source: http://www.economynews.bg/ецб-банките-да-не-плащат-дивиденти-през-2020-news95786.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment