// you’re reading...

Проба

Застрахователният бизнес за първи път донесе над 1 млрд. лв. на "Еврохолд"

Консолидираните приходи на „Еврохолд България“ за 2019 г. нарастват с 26% до 1,6 млрд. лв., съобщиха от дружеството. Най-голям дял от тях са от застрахователния бизнес на българската група. Приходите от него се увеличават с 33% до 1,3 млрд. лв., надхвърляйки 1 млрд. лв. за първи път в историята на холдинга.

Консолидираната оперативна печалба расте минимално – с 0,4%, до 51 млн. лв. Нетната печалбата намалява от 16,9 млн. лв. до малко над 8 млн. лв. Това се дължи изцяло на резултата на дружеството-майка, сочат от „Еврохолд“.

Ако се приспадне неконсолидирания оперативен резултат на компанията-майка, печалбата от основна дейност на дъщерните подразделения на групата расте със 73% спрямо 2018 г. до 55,7 млн. лв. Само оперативната печалба от застрахователна дейност се удвоява за година до 32,5 млн. лв.

Активите на холдинга достигат 1,5 млрд. лв., ръст от 7%.

Ръст в застраховането

Консолидираният премиен приход на Евроинс Иншурънс Груп (ЕИГ), в която са концентрирани всички дъщерни застрахователни дружества на холдинга, се повишава с 32% за година до 848 млн. лв. Консолидираната печалба преди данъци на ЕИГ нараства повече от два пъти до 21,6 млн. лв.

За постигнатите резултати допринасят значително новопридобитите застрахователни дружества в ЦЮИЕ и страните от ОНД. Украинската ЕТI, специализирана в туристически застраховки, регистрира 50% ръст на брутния си премиен приход до 21.5 млн. лв. и печалба преди данъци от 4 млн. лв. Другата украинска компания на ЕИГ – Евроинс Украйна, отчита 7% повече записани брутни премии до 17 млн. лв. Евроинс Русия регистрира 56 млн. лв. приходи от застрахователни премии и печалба преди данъци в размер на 1.1 млн. лв. Eвроинс Северна Македония бележи годишен ръст от 21% на брутния си премиен приход до 26 млн. лв. и 23% ръст на печалбата си преди данъци до 1.6 млн. лв. Евроинс Грузия увеличава приходите си от премии с 57% за година до 10.5 млн. лв.

Най-голямата компания в структурата на ЕИГ – Евроинс Румъния, повишава брутния си премиен приход с 25% до 530 млн. лв. Следващата по големина застрахователна компания на групата – Евроинс България, реализира 41% увеличение на брутния си премиен приход за година до 243 млн. лв., като в този резултат е включен и приноса от дейността в Гърция и Полша, която българското дружество развива по линия на свободата на установяване и предоставяне на услуги.

Печалбата от автомобилния бизнес расте с 64%

Автомобилният бизнес на „Еврохолд“, опериращ под бранда „Авто Юнион“, е другото основно бизнес направление на холдинга, което подобрява значително оперативната си рентабилност. Оперативната печалба в този сегмент расте с 64% за година до 15,8 млн. лв. при 10% ръст на приходите до малко над 257 млн. лв.

С постигнатите резултати през 2019 г. затвърждаваме положителния тренд в нашето развитие през последните 3 години и продължаваме да развиваме и разширяваме стабилно бизнеса си в Централна и Югоизточна Европа, както и в страните от ОНД. Следваме стратегията си за превръщане на Евроинс Иншурънс Груп в една от водещите независими застрахователни групи в региона, а новопридобитите от нас компании в сектора в региона вече допринасят положително за растежа на холдинга. Също така се стремим да повишаваме непрекъснато оперативната ни рентабилност,“ коментира председателят на УС на Еврохолд Кирил Бошов.

Article source: https://money.bg/business/zastrahovatelniyat-biznes-za-parvi-pat-donese-nad-1-mlrd-lv-na-evrohold.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment