// you’re reading...

Проба

Вътрешното потребление движи китайската икономика


През почивните дни по повод националния празник на Китайската народна република – 1 октомври, потреблението достигна нов връх. От 1 до 7 октомври продажбите на дребно и потреблението в ресторанти и заведения за хранене са нараснали с 8,5% на годишна база, а приходите от вътрешния туризъм са достигнали 649,71 милиарда юана. Всички тези данни показват, че потреблението се налага устойчиво като най-важната движеща сила за икономическото развитие на Китай, и създавайки стабилна перспектива пред националното стопанство.

През последните години китайското правителство приложи серия от политики и мерки, за да осигури нормалното функциониране на потребителския пазар. Тяхната цел е да удовлетвори търсенето, да подобри качеството на продуктите, да ускори развитието на образованието, грижата за децата, пенсионерите, културата, туризма и други сектори на услугите.

През 2018 г. за пета поредна година потреблението бе най-мощният двигател на икономическия растеж. През първата половина на тази година, приносът на потреблението към икономическия растеж на Китай достигна 60,1%. На фона на търговския протекционизъм и засилване на едностранните политики, то продължава да създава силна инерция за китайската икономика и е основа за нейната защита срещу външни заплахи./радио Китай


Article source: http://www.economynews.bg/вътрешното-потребление-движи-китайската-икономика-news91568.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment