// you’re reading...

Проба

6 млрд.лв. износът за трети страни


През периода януари – април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 14.7% в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 5 920.1 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Руската федерация и Северна Македония, които формират 51.9% от износа за трети страни.

През април 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 360.0 млн. лева.

През периода януари – април 2019 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (54.8%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (40.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“  (9.4%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – април 2019 г. се увеличава с 9.1% в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 7 316.3 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Египет.

През април 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни намалява с 14.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 503.2 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари – април 2019 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година е отчетено в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (32.3%), „Храни и живи животни“ (23.1%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (21.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (9.6%).

Външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) на България с трети страни през периода януари – април 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 396.2 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 762.4 млн. лева.

През април 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB – внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 143.2 млн. лева.

 

 

 

 

 

 

 


Article source: http://www.economynews.bg/6-млрдлв-износът-за-трети-страни-news89607.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment