// you’re reading...

Проба

Стабилният собственик носи рейтингов бонус за българските банки

Публикуваните рейтинги на някои от големите български банки показват колко важно е една кредитна институция у нас да има стабилен собственик, чиито показатели да са признати от ЕЦБ и европейския банкйов надзор.

Обединена българска банка обяви, че международната рейтингова агенция Fitch Ratings (Фич Рейтингс) е потвърдила дългосрочния й рейтинг (Long-Term Issuer Default Ratings – IDRs) на „А-“ със стабилна перспектива.

Рейтингът на ОББ беше увеличен до най-високото ниво за финансова институция в България още през 2017 г. след придобиването ѝ от белгийската банково-застрахователна група KBC. Така рейтингът на ОББ продължава да бъде по-висок дори от този на България като държава („BBB“ с положителна перспектива)„, пише в прессъобщението на ОББ.

По принцип една банка не може да получи рейтинг по-висок от този на държавата, в която работи, защото се смята, че дейността й е изцяло зависима от местната бизнес среда. Изключения от това правило се правят рядко и само в случай в който компанията собственик е по-могъща финансово от самата държава в която работи нейната дъщерна банка.

Случаят с белгиската група KBC е точно такъв. Активите й – над 283 млрд евро, са по-големи от брутния вътрешен продукт на България – около 54 млрд евро, и са управлявани много по-добре отколкото българската икономика и финанси, след като рейтинга на България „БББ“ е с наколко нива по-нисък от този на KBC – „A+“

„Потвърждаването на рейтинга отразява становището на Фич, че ОББ може да разчита на подкрепа, благодарение на синергията си с белгийската компания-майка KBC, която от своя страна е с рейтинг „A+“ със стабилна перспектива. При потвърждаването на оценката, рейтинговата агенция отчита високото ниво на оперативна интеграция с белгийската банково-застрахователна група, както и локалните особености на средата, в която ОББ оперира.

Рейтингът на жизнеспособност (VR) на ОББ е потвърден на ниво „bb“, подкрепен от стабилните финансиране и ликвиден профил на банката, от солидната капитализация и значителното пререструктуриране на наследените обезценени кредити. При оценката са взети предвид умерения рисков апетит и укрепването на профила на компанията (в частност продажбата на лоши кредити), управлението и стратегията под ръководството на КВС (от първото тримесечие на 2018 г.)“, пише в прессъобщението.

Не така например стои въпроса в „УниКредит Булбанк“. Нейният дългосрочен рейтинг (Long Term Issuer Default Ratings – IDRs) също е потвърден от „FItch“, но е BBB- , а оценката на самостоятелна основа е bb+.

Рейтингът на самостоятелна основа bb+ на УниКредит Булбанк е с едно ниво над оценката ни за оперативната среда в България и се базира на добрата капитализация и финансови резултати. Рейтингът отразява и стабилното финансиране, високата ликвидност, водещата роля на пазара и работата по нормализирането на нивата на лошите заеми„, коментират в официалното съобщение Fitch.

Според оценката на Fitch УниКредит Булбанк е стратегически значима банка за УниКредит. Дългосрочният BBB- рейтинг „показва високото ниво на управленска и оперативна интеграция“ с групата. Перспективата се запазва негативна, като тя отразява настоящата групова перспектива, която от своя страна е резултат от перспективата, дадена от Fitch за Италия. Да, проблемите на Италия увеличават рисковете за италианската „УниКредит“ и от там рефлектират негативно върху всички нейни дъщерни структури.

Article source: https://money.bg/business/stabilniyat-sobstvenik-nosi-reytingov-bonus-za-balgarskite-banki.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment