// you’re reading...

Проба

Най-иновативните фирми в ЕС по държави


Най-висок процент иновативни предприятия спрямо общия дял на предприятията в ЕС е регистриран в Белгия и Португалия – съответно по 68%,  показват данни от анализ на Евростат за проучването на иновациите в общността през 2017година. Други страни с високо развити технологични предприятия са още Финландия, Люксембург и Германия – по 64%, Австрия, Холандия и Великобритания – с по 60% високотехнологични предприятия и др.

В дъното на тази класация са Румъния – 10%, Полша – 22%, България – 27%, Унгария – 29%, Латвия, Литва и Малта – с по 30% дял на иновативни предприятия.

Общо в ЕС през 2017 г. е имало над 46 000 предприятия за високотехнологично производство, разпределени в няколко ключови категории – аерокосмонавтика, електроника и съобщения, компютърни технологии, военна промишленост и др.

Оборотът на високотехнологичните производства в Германия възлиза на 121 млрд. евро, като във Франция оборотът е бил 68 млрд. евро и в Италия – 44 млрд. евро. Добавената стойност е била разпределена по подобен начин, като участието на Германия бе най-високо в размер на 43 млрд. евро, следвана от Франция и Великобритания – съответно с 20 млрд. и 17 млрд. евро.

Разходите в ЕС за високотехнологични производства възлизат близо на 200 млрд. евро, като най-висок дял в страните е отбелязан във Великобритания – 14 млрд. евро, Германия – 12 млрд. евро, а най-нисък в Кипър – едва 4 млн. евро.

Инвестициите в научни изследвания, развитие, иновации и умения представляват ключова област в политиката на ЕС, тъй като тя е от съществено значение за икономическия растеж и са основни фактори за засилване на конкурентоспособността и създаване на по-ефективни и добре платени работни места в общността, отчита анализът.


Article source: http://www.economynews.bg/най-иновативните-фирми-в-ес-по-държави-news88408.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment