// you’re reading...

Проба

37% от млякото в ЕС се използва за сирене


156.9 млн. тона прясно мляко е било произведено в целия ЕС през 2017 г., по данни на Евростат. От тях 37% са били използвани за направата на сирене, 29% – за масло. Още вижте в инфографиката на европейската статистическа служба.


Article source: http://www.economynews.bg/37-от-млякото-в-ес-се-използва-за-сирене-news88434.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment