// you’re reading...

Проба

САЩ:Дефицитът намаля до $101,5 млрд.


Дефицитът по текущата сметка на САЩ, който е мерило за американския дълг спрямо останалия свят, се сви през второто тримесечие със 17% до 101,5 млрд. долара от 121,7 млрд. долара в началото на годината, показват данни на Департамента по търговия.

Като процент от БВП, дефицитът по текущата сметка се понижи до 2% от 2,4% през първото тримесечие, което е най-малкия процент от третото тримесечие на 2014-а година.

Подкрепа за по-добрите данни оказва намаляването на дефицита при търговията със стоки и по-големият излишък в сектора на услугите, като общият търговски дефицит се сви до 133,812 млрд. долара от 153,98 млрд. долара през първите три месеца на годината.

Трябва да се има предвид, че балансът по текущата сметка е важно мерило за международната финансова позиция на дадена икономика, като измерва експортните и импортните потоци на стоки и услуги, нетните доходи от чужбина и нетните текущи трансфери, определяйки грубо разликата между местните спестявания и инвестиции. Позитивен баланс означава, че даден държава е нетен кредитор на останалия свят, докато отрицателен баланс по текущата сметка означава, че тя е нетен кредитополучател.


Article source: http://www.economynews.bg/сащдефицитът-намаля-до-$1015-млрд-news85642.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment