// you’re reading...

Проба

Правят ями в помощ на ловците


Ями за съхранение на странични животински продукти в ловностопанските райони на ловните дружини трябва да бъдат изградени до 25 септември. Това съобщи Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). Дейността е свързана с превенцията на африканската чума по свинете и съпътства и други мерки, които да предприемат ловците по време на лов на дива свиня.

Изискването е ямите да са на удобни за самите ловци места и да са достъпни за високо проходима техника с цел безопасно извозване на отпадните животински продукти до тях. Целта е това да става при спазване на противоепизоотичните изисквания и на мерките за биосигурност. Стените и дъното на ямите трябва да са от материал, който не позволява проникването на тъкани и течности от отпадните продукти в почвата и околната среда като дълбочината да е поне 2 м и ширината поне 1,20 м. При извършване на обработката на отстреляните животни, отпадните продукти е необходимо да се поставят в изградените ями и да се третират с негасена вар. Ямите трябва да са покрити с масивни капаци и да са оградени с ограда, която да е вградена в земята поне 30 см за ограничаване на достъпа на хищници. Оградата трябва да се намира на разстояние най-малко в радиус 1.5 м от ямата като се постави обозначителна табела „Странични животински продукти“. 

Тези указания на Българска агенция по безопасност на храните са изпратени от Изпълнителна агенция по горите до регионалните дирекции по горите. Те от своя страна трябва да ги сведат до знанието на ловните сдружения в териториалния им обхват на дейност и да извършват последващ контрол за изпълнението.

 


Article source: http://www.economynews.bg/правят-ями-в-помощ-на-ловците-news85406.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment