// you’re reading...

Проба

3.35 коефициент на покритие на днешния аукцион за продажбата на ДЦК

Днес БНБ проведе аукцион за продажба на част от емисия седемгодишни лихвоносни съкровищни облигации с № BG2040112216/18.01.2012 г., с падеж 18.01.2019 г. Емисията е с размер 30 000 000 евро и лихвен процент 4.50% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 07.03.2012 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 100 400 000 евро, в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 22 500 000 евро. Постигнатият коефициент на покритие е 3.35. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 101.30 евро на 100 евро номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 30 000 000 евро номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 15 000 000 евро, при следните цени на 100 евро номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Сподели:

В Ibox.bg

В Svejo

Article source: http://money.bg/news/id_1389723053

Discussion

No comments yet.

Post a comment