// you’re reading...

Проба

Агросекторът и еврофинансирането, обсъждат експрети

Днес в София се проведе семинар на тема „Агросекторът и еврофинансирането“. По време на  дискусията зам.-министър Боянова коментира, че по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са насочени допълнителни средства към мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства“. Финансирането е предимно за животновъдните ферми, младите фермери, сектор плодове и зеленчуци и полупазарните стопанства.

Зам.-министър Боянова припомни, че се предприемат стъпки по създаването на гаранционен фонд. От неговия ресурс за банкови гаранции ще могат да се възползват бенефициенти по мерки: 121, 122 и 123. Предстоят финални преговори с Европейската комисия и избор на гаранционни банки, допълни зам.-министър Боянова.

От своя страна Христин Динев, ръководител отдел „Продажби и бизнес развитие – Малък бизнес“ в Емпорики Банк България, заяви че ще се финансират 95 % от сумата за субсидиите от Държавен фонд  „Земеделие“, а към всеки кредитополучател ще се налага индивидуален подход.

В следващия програмен период България не трябва да пада под 3,2 млрд. лева по втори стълб на земеделието. Боянова обясни, че за разлика от първия стълб, то при втория стълб парите не са разпределени между държавите членки. А през втория програмен период могат да се направят тематични подпрограми.

На семинара днес като основен проблем по ПРСР бе изтъкнат небалансирания интерес към отделните мерки, които условно бяха разделени в три групи: мерки с изключително нисък интерес, мерки със сравнително нисък интерес и мерки с висок интерес.

Обсъдена бе и темата за подпомагането на агроекологичните практики и развитието на биоземеделието. Зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Васил Грудев, подчерта, че Мярка 214 „Агроекологични плащания“ е изключително сложна и най-важен при нея е времевият компонент.

 

Сподели:

В Ibox.bg

В Svejo

Article source: http://money.bg/news/id_1384055394

Discussion

No comments yet.

Post a comment