// you’re reading...

Проба

Пропастта между богати и бедни в Европа, измерена в евро

Неравенството в богатството между страните в Европа е видно. В ЕС разликата в богатството на възрастен между страните с най-високи и най-ниски нива ее огромно. Неравенството е един от основните проблеми на гражданите на ЕС.

Според проучването на Евробарометър от 2021 г. осигуряването на равни възможности е основен приоритет за икономическия и социален напредък на ЕС. В число влизат равните възможности и достъп до пазара на труда, справедливите условия на труд и достъпът до качествено здравеопазване.

Според доклада за богатството на Credit Suisse и UBS за 2023 г., цитиран от Euronews, неравенството в богатството е очевидно в страните в цяла Европа. Докладът показва благосъстояние и средното богатството на възрастен в европейските страни в средни стойности, като обозначава икономическите различия.

Благосъстоянието се определя като стойността на финансовите активи плюс реалните активи (най-вече жилища), които домакинствата притежават, минус техните дългове.

Швейцария и Люксембург са на първо място с най-високите нива на средно благосъстояние на възрастен съответно от 650 737 евро и 556 458 евро, което ги прави най-богатите страни в Европа. Сред причините за тези добри резултати са техните силни банкови сектори, високи нива на доходи и благоприятна икономическа политика.

Скандинавските страни са известни с високия си стандарт на живот и добри системи за социално подпомагане. Исландия, Дания и Норвегия показват забележителни стойности на благосъстояние, като средното на възрастен то е съответно 473 210 евро, 389 320 евро и 365 943 евро.


Българите са с най-ниски пенсии в ЕС. Само в една страна от Европа те са по-малки от тези у нас

Българите са с най-ниски пенсии в ЕС. Само в една страна от Европа те са по-малки от тези у нас

По-малко от половината хора в ЕС обаче са уверени, че ще имат достатъчно пари, за да живеят комфортно през този период от живота си

От петте най-големи икономики в Европа благосъстоянието на възрастен варира от 210 228 евро в Италия до 296 519 евро във Франция, като Обединеното кралство следва плътно с 287 543 евро.

Въпреки, че този път страната ни не е съвсем на последно място, отново е в дъното на класацията. У нас цифрата, която показва благосъстояние на възрастен е €44 705, а в Румъния е €42 089.

По-ниско от нас и румънците са Сърбия (€32 356), Босна и Херцеговина (€31 902) и Турция (€16 693).

Като цяло се вижда, че нивата на богатство са по-ниски в страните от Източна Европа и Балканите. Но няколко източноевропейски държави показват много по-ниски нива на богатство на възрастен. Например Литва, Словакия и Унгария са със съответно показатели от €66 041, €58 998 и €56 361. Тези резултати цифри показват икономическите предизвикателства, пред които са изправени тези страни, включително по-ниски заплати и по-слабо развити финансови пазари.


Страните с най-високи средни заплати в света и къде е България

Страните с най-високи средни заплати в света и къде е България

В класацията присъстват над 190 държави

Колко е средното богатство на възрастен човек в страните в Европа

Така нареченият показател средно богатство е „може би по-значим индикатор за това как се справя типичният човек“ според доклада.

Исландия оглавява списъка с доста голяма цифра 392 396 евро на възрастен. Люксембург следва плътно със средно богатство от 342 559 евро.

Белгия също се класира високо със средно богатство от 237 357 евро, което е показателно за нейната стабилна икономика и добре разпределено богатство сред населението.

Турция отчита най-ниското средно богатство на възрастен човек от 5 212 евро, което е доказателство за го големите икономически предизвикателства и неравенствата в държавата.

Други държави с ниско средно богатство са Сърбия (15 633 евро) и Босна и Херцеговина (15 654 евро). У нас средното богатство на възрастен е €21 613.

Интересното е, че Германия регистрира значително по-ниско средно богатство на възрастен гражданин.

Германия се смята за голяма икономическа сила, но показва средно богатство на възрастен от 63 376 евро, което, макар и значително, е много по-ниско в сравнение с държави от Северна и Западна Европа.

Обединеното кралство (144 183 евро) и Франция (126 436 евро) показват значителни средни стойности на богатството.


Най-заможният 1% на населението на икономика номер 1 достигна $44,6 милиарда богатство

Най-заможният 1% на населението на икономика номер 1 достигна $44,6 милиарда богатство

Най-богатия 1% е определен от Фед като тези с богатство над 11 милиона долара

Изкривяване в разпределението на богатството

Има разлики в благосъстоянието и богатството на възрастен в различните европейски страни, което подчертава значителни различия на национално ниво. Например в Швейцария благосъстоянието на възрастен е впечатляващите 650 737 евро, докато средното богатство е много по-ниско – 158 930 евро. Тази огромна разлика предполага значително изкривяване в разпределението на богатството, където малка част от населението притежава значителен дял от общото богатство на страната.

Article source: https://money.bg/economics/propastta-mezhdu-bogati-i-bedni-v-evropa-izmerena-v-evro.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment