// you’re reading...

Проба

Търгове за ИТ‘2023 по ЗОП с исторически рекорди


С исторически рекорди от 1, 914 договора за общо 533.1 млн. лв. [0.3% от БВП] отбелязваме 2023 по отношение на брой подписани договори и изразходвани суми за ИТ хардуер, софтуер и услуги по Закона за Обществените Поръчки (ЗОП) в България.

Това показват резултатите от 24-тото поредно годишно изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff Co.

В Топ10 класацията на възложителите за 2023 година по изразходвани суми, лидера е нов и влизат пет нови участници – две министерства, Централната Избирателна Комисия, Прокуратурата на РБ и една частна компания.

В Топ10 класацията на изпълнителите за 2023 година по спечелени суми влизат три нови компании, първото място е вече с ново име, а лидера печели близо 50 милиона лева.

Най-голям възложител на ИТ обществени поръчки в България за 2023 с лъвския пай остават държавните и общински органи, следвани от бизнеса, образованието и здравеопазването.

В доклада на агенцията, базиран на данните от изследването , отбелязваме в числа как нови две направления в света на ИТ – облачни услуги и кибер-сигурност набират скорост с продажби в страната.

За периода на изследването на агенцията отбелязваме, че разходите на държавните и общински ведомства, ангажирани пряко или косвено с електронно управление са общо за 3.306 милиарда лева [$1.996B] направени в 8, 827 договори за общо 24 години.

Дали помагат рекордите ? 

В модерни и представителни форуми в страната и в чужбина България е сочена за успешна и развиваща се ИТ дестинация. 

Дали е така за обикновените потребители на ИТ в страната? 

В държава, в която 25% могат, а останалите 3.9 милиона българи не могат да изтеглят и да инсталират приложение на смартфон. Или в страна, в която с електронни таблици могат да се справят едва 14% от пълнолетното население (при 37 % средно за ЕС). И защо след 24 години, толкова договори и пари едва 20 % от сънародниците ни използват предимствата на електронното управление, при средно 51 % за ЕС27?

 

.


Article source: http://www.economynews.bg/търгове-за-ит‘2023-по-зоп-с-исторически-рекорди-news112375.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment