// you’re reading...

Проба

Човешките решения, а не AI, най-важни в индустрията


Въпреки нарасналото използване на изкуствения интелект (AI) и автоматизацията в производството, 51,3 на сто от мениджърите казват, че човешката работна сила ще остане от решаващо значение за индустрията, сочи доклад на „Джи Ай Груп холдинг“ (Gi Group Holding), съобщиха от компанията. В него се установява установява, че 85 на сто от вземащите решения в производствената индустрия вярват, че търсенето на специфични професионални профили ще се промени в бъдеще.

Въпреки общоприетото убеждение, че технологичните инструменти ще обезсмислят голям брой човешки работни места, повече от един на всеки двама (51,3 на сто) мениджъри в производството са убедени, че работната сила ще остане от решаващо значение в бъдеще. 23,3 на сто очакват, че автоматизацията ще създаде нови работни места и възможности за кариера, а други 20,3 на сто смятат, че работниците ще бъдат прехвърлени на нови позиции. 

Gi Group Holding, един от водещите световни доставчици на услуги за развитието на пазара на труда, представя глобалните HR тенденции в производствената сфера в своя последен доклад „Производство – глобални HR тенденции 2023 г.“ С глобален пазар на стойност 16,4 трилиона щатски долара (17 на сто от световния БВП) през 2021 г., производството се счита за гръбнака на социалното и икономическо развитие.

Като цяло автоматизацията се разглежда като възможност за компаниите да увеличат производството и да останат конкурентоспособни, а за служителите да подобрят уменията си, да растат професионално и да получават по-високи заплати. Това обаче може да представлява риск за тези работници с недостатъчни или остарели умения. В това отношение 33 на сто от респондентите споменават, че много работници в момента нямат правилните умения за нови работни места, което подчертава решаващата роля, която обучението ще играе все повече през следващите години.

Умната фабрика: еволюцията на производство

Автоматизацията, наред с устойчивостта, е една от основните тенденции, които са водещи в индустрията и допринасят за нейното развитие. Според доклада 84 на сто от компаниите вече са въвели инструменти за дигитална трансформация, като облачните изчисления (27 на сто) и цифровата интеграция (22 на сто) са най-използваните, следвани плътно от анализ на голяма база данни – анализи (20 на сто), киберсигурност (19 на сто) и, не на последно място, роботиката и изкуствения интелект (16 на сто).

Недостиг на работна ръка: нарастващо предизвикателство в една бързо развиваща се индустрия

66 на сто от компаниите съобщават за някаква трудност при намирането на специализирани работници, което превръща недостига на работници в най-голямата грижа, пред която е изправена производствената индустрия в момента.

Общо наблюдаваният недостиг на работна ръка се дължи на няколко причини, включително погрешното възприемане на производството като индустрия, изискваща физическа сила и сфера, в която преобладава ръчният или нискоквалифициран труд, както и липсата на подходящи умения.

Какви умения ще бъдат все по-търсени в близко бъдеще и кои ще са най-търсените професионални профили?

Експертите по света са съгласни, че от ниско и средноквалифицираните работници все повече ще се изисква опит със специализирани инструменти и машини, както и специализирано обучение, докато за специализираните служители от решаващо значение ще бъде да притежават дигитални умения и умения за управление на проекти и умения за публично говорене.

Докладът разкрива, че 85 на сто от анкетираните вярват, че търсенето на специфични професионални профили ще се промени дълбоко през следващите години, тъй като производството се развива. Когато става въпрос за ниско и средноквалифицирани работници, компаниите в близко бъдеще ще търсят основно производствени оператори, оператори на машини и устройства.

Най-търсените специализирани роли ще бъдат на хора, които планират процеса на производството, мениджъри по осигуряване на качеството и мениджъри по поддръжката.

Полово разпределение

Изследването разкрива едно ново мислене и развитие на STEM умения сред жените (наука, технологии, инженерство и математика), което биха могли да променят тази исторически доминирана от мъже индустрия, като 83 на сто от респондентите вярват, че броят на жените в техните компании ще се увеличи през следващите 5 години. 

Докладът е резултат от проучване, проведено от Istituto Piepoli, независим институт за маркетингови изследвания, върху извадка от 240 души, вземащи решения (мениджъри по човешки ресурси, мениджъри на заводи, производствени мениджъри) на компании в производствена индустрия. Проучването е проведено в 6 държави (Бразилия, Китай, Германия, Италия, Полша и Обединеното кралство). Резултатите бяха подкрепени от настолен анализ, извършен от компанията за управление на данни INTWIG.

 


Article source: http://www.economynews.bg/човешките-решения-а-не-ai-най-важни-в-индустрията-news107492.html

Discussion

No comments yet.

Post a comment